dinsdag 7 augustus 2012

Verdwenen daken van de landhuizen


Nogmaals een verslag van François, voorlopig het laatste.

Ook hierbij de reactie (per mail) van René op dit verslag. Om duidelijk te maken, dat je niet altijd de keus maakt die je graag zou willen maken.

Beste Werkroepleden en overige vrienden,
De landhuizen Santa Catharina en Siberie hebben, zoals we ze nu kennen, geen zolderverdieping met dakkapellen. Ze lijken niet op het "typische" Curaçaose landhuis.
Dat was vroeger wel anders. Beiden hadden de zolderverdieping met de dakkapellen.
Dankzij oude fotos is het nu mogelijk om ze in het verleden met elkaar te vergelijken.
De oude foto van landhuis Catharina komt uit de collectie van Helma Maduro-Molhuijsen. De herkomst van de foto is onbekend maar het lijkt om een foto uit een familiecollectie te gaan.
De oude foto van landhuis Siberie komt uit het rapport/document :  “Curacao, Verbetering van den landbouw aldaar als middel ter verheffing der Kolonie “  Tiel , 1907 en opgesteld door R.H. Rijkens. Deze informatie komt van Michael Newton.
Ik was al eerder op de foto gewezen door Anita de Moulin die de foto in haar mooie en interessante landhuizencollectie heeft opgenomen die te zien is op de site www.nosdushitera.nl
Ook Allan van der Ree stuurde mij een copie van de foto. Ik gebruik hier zijn exemplaar.
Allan, Anita, Helma en Michael, dank je wel voor jullie bijdrage.
De groeten van
François.

Reactie van René:

Hallo François,

De huidige dakconstructievan LH Siberie zou (volgens diverse aannemers) zodanig rot zijn dat de gehele dakconstructie inclusief spanten dus, vervangen diende te worden.
Een prima gelegenheid om de boel zo dicht mogelijk naar de oorsprong terug te brengen leek mij.
Monumentenbeheer/fonds bleek echter een sterke voorstander van restauratie naar de huidige (vroeg 20e  eeuwse) constructie en wilde er aanvankelijk niet aan op basis van die ene foto een puntiger dak met kapellen toe te staan.
Een dak uit 1910 is immers ook al 100 jaar oud en dus zeker als antiek te beschouwen. Een argument.
Ik heb lang gevochten om LH Siberie naar 18e eeuws model te mogen restaureren en heb daar uiteindelijk, met de nodige aanwijzingen en richtlijnen, ook toestemming voor gekregen.
Het 18e eeuwse huis heeft behalve het dak nog meer aantoonbare emn ingrijpende verbouwingen ondergaan die ik ook het liefst ongedaan zou hebben gemaakt
Uit contra-expertise is nu echter gebleken dat de dakspanten nog bruikbaar zijn en dat daarmee dus niet het gehele dak opnieuw hoeft te worden geconstrueerd.
Restauratie naar het 20e eeuwsemodel is hierdoor veel goedkoper geworden. Zoveel goedkoper dat het voor mij economisch nauwelijks verantwoord is het 18e eeuwse plan uit te voeren.
Natuurlijk is het hoge dak veel mooier en statiger dan het mijns inziens wanstaltige schaapskooideksel dat er nu op zit.  (hoewel ik de enige schijn te zijn die er in deze mate zo over denkt.)
Verschillende rekenschema’s passeren inmiddels de revue. Ik hecht grote waarde aan originaliteit en historie maar vindt tegelijk enig comfort in het leven ook wenselijk. Dillemma.
De opvatting dat een volgende generatie het dak dan maar voor z’n rekening moet nemen begint zich te wortelen, wél beginen we al vast met de zwaar aangetaste en afbrokkelende muren, ramen, deuren, forn’i pan,  vloeren en gallerijen.
Renoveren i.p.v. restaureren, alle argumenten ten spijt voelt het loslaten van de goede zaak voor mij evenwel als falen of op z’n minst een gemiste kans.
Aan de andere kant moet ik blij zijn met wat we wél behouden kunnen, waaronder de unieke sfeer die het geheel uitstraalt en niet te vergeten het voorecht om op deze plek te mogen wonen.
Dus wordt het dak van Siberie naar aller waarschijnlijkheid wederom, maar met pijn in m’n hart, nogmaals als schaapskooi gedekt. (Tenzij nog iemand een volle sok heeft liggen en er geen raad mee weet natuurlijk.)
Het is wel zaak zuinig te zijn op die foto anders raakt het laatste stukje bewijs voor de originele kap verloren en daarmee de kans op algehele restauratie voorgoed onmogelijk.

Groet,
René

Landhuis Catharina met dakkapellen - coll. H. Maduro-Molhuijsen
 Landhuis Catharina nu, uit bijna dezelfde hoek
Landhuis Silberie met dakkapellen en bijgebouwen - uit Rap. landbouw 1907 R.H. Rijkens
Landhuis Siberie nu, uit bijna dezelfde hoek - foto Michèle
Landhuis Siberie nu, met bijzondere dakconstructie - foto Fred

Groet Petra

1 opmerking:

  1. Je kan last krijgen van boktor, insecten die je hele dakconstructie kunnen vernielen, denk je er last van te hebben ? kijk dan even naar de volgende link: boktor gassen groetjes !

    BeantwoordenVerwijderen